Ron Werkhoven Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau

Handige Links:

Vergunningcheck
Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft of meldingsplicht. Doe dan eerst de vergunningcheck.

Omgevingsloket
Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, kap, sloop en het gebruiksbesluit. Burgers en bedrijven kunnen online vergunningen aanvragen en meldingen doen .

Gids bouwregelgeving
Als u plannen heeft om te gaan (ver)bouwen, krijgt u te maken met een aantal regels. Hier ziet u met welke regelgeving u te maken krijgt, wat dat voor u betekent, met welke instanties u te maken krijgt en bij welke instantie u terecht kunt voor vragen over specifieke regelgeving.

Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Verbouwwijzer
De Verbouwwijzer is een initiatief van BouwGarant, Vereniging Eigen Huis, Milieu Centraal en SBR.

Kadaster
Registratie en informatie inzake vastgoed.

 

Deze site staat vermeld op:

Startpagina Soest